برای انتخاب سایز مناسب خود لطفا متن زیر را مطالعه نمایید

قد: به cm.

وزن: به kg.

دور گردن: متر را دور گردن پیچیده و به اندازه دو انگشت فاصله می‌دهیم.

کارور جلو و پشت: از محل اتصال دست به بدن (زیربغل) تا دست دیگر در جلو برای کارور جلو، و پشت برای کارور پشت.

قد بالا تنه جلو: سر متر را در گودی گردن قرار داده از بین سینه ها عبور داده و تا کمر بیاورید.

قد بالاتنه پشت: ابتدای متر در مهره 3 گردن(برجسته ترین مهره) تا کمر.

قد سرشانه:از انتهایی ترین نقطه گردن تا قسمتی که سرشانه تمام می‌شود و دست شروع می‌شود.

دور سینه:متر را روی برجسته ترین نقطه سینه قرار داده و دور بدن بچرخانید.

قد سینه: از گودی گردن تا نوک سینه.

دور کمر: متر را طوری دور کمر بچرخانیدکه به اندازه چهار انگشت فضای خالی بین متر و بدنتان باشد.

دور باسن: متر به دور باسن طوری بچرخانید که در برجسته ترین نقطه و با 4 انگشت فضای خالی باشد.

قد آستین: از ابتدای دست و انتهای سرشانه متر را قرار داده، دست را به سمت جلو آورده و تا مچ اندازه برنید.

دور بازو: به طور آزاد دور پهن ترین قسمت بازو بچرخانید.

دور مچ: متر را به دور مچ بچرخانید.

قد پایین تنه: از خط کمر تا مچ پا.

دور ران: متر به دور ران با آزادی.

VAAGRAA